ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

• статут закладу освіти;

• ліцензії на провадження освітньої діяльності;

• сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

• структура та органи управління закладу освіти;

• кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

• освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

• територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

• ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

• мова (мови) освітнього процесу;

• наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

• матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

• напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

• наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

• результати моніторингу якості освіти;

• річний звіт про діяльність закладу освіти;

• правила прийому до закладу освіти;

• умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

• розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

• перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

• інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

2022-2023 навчальний рік

Наказ про перейменування закладу освіти від 1 вересня 2022 року

Статут Талалаївського ліцею

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Освітня програма на 2022-2023 навчальний рік

Ліцензований обсяг та кількість здобувачів освіти станом на 1 вересня 2022 року

Список педагогічних працівників на 2022-2023 н.р.

Матеріально-технічне забезпечення ліцею

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Територія обслуговування Талалаївського ліцею

Умови доступності ліцею для осіб з особливими освітніми потребами

Порядок подання, розгляду та реагування на випадки булінгу

Заходи з протидії булінгу та насильству на 2022-2023 н.р.

Правила прийому до Талалаївського ліцею

Правила поведінки учасників освітнього процесу

Результати самооцінювання якості управлінських процесів у ліцеї з допомогою ІАС "EvaluEd"


2021-2022 навчальний рік

Звіт директора закладу освіти за 2020-2021 навчальний рік

Структура та органи управління закладу освіти

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Наказ про перейменування закладу освіти

Статут Талалаївського ЗЗСО

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти на 2021-2022 н.р.

Список педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Умови доступності для осіб із особливими освітніми потребами

Освітня програма на 2021-2022 навчальний рік

Правила поведінки в Талалаївському ЗЗСО

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Територія обслуговування Талалаївського ЗЗСО

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Порядок подання, розгляду та реагування на випадки булінгу

Правила прийому до закладу освіти

Підсумки проведення комплексного вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності закладу за чотирма напрямами у 2021-2022 навчальному році

Кiлькiсть переглядiв: 406